[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.นครปฐม
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อโรงเรียน 

   1   โรงเรียนราชินีบูรณะ
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ ร.ต. มนต์เมืองใต้ รอดอยู่
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   2   โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด
  ที่ตั้ง  68 หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
  เบอร์โทร  034-261587, 034-261045, 034-251026

  
   3   โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายชัชวาลย์ สิงหาทอง
  ที่ตั้ง  68 หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
  เบอร์โทร  034-261587, 034-261045, 034-251026

  
   4   โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"
  ผู้อำนวยการ  นายสมศักดิ์ เหมือนดาว
  ที่ตั้ง  19 ม.3 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
  เบอร์โทร  034100695

  
   5   โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสุภัทรา สภาพอัตถ์
  ที่ตั้ง  445/5 ถนนพิพิธประสาท ตำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
  เบอร์โทร  034-250934

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
  ผู้อำนวยการ  นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์
  ที่ตั้ง  6/8 หมู่ 5 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
  เบอร์โทร  034-250948

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายธีระ วรรณเกตุศิริ
  ที่ตั้ง  186 ม.7 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
  เบอร์โทร  034-351264

  
   8   โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
  ผู้อำนวยการ  นายสนิท รีนับถือ
  ที่ตั้ง  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน หมู่ 7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180
  เบอร์โทร  0-34-996460

  
   9   โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางภควรรณ ภัทรพงศ์กร
  ที่ตั้ง  98/1 หมู 16 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  เบอร์โทร  032291307 เบอร์โทรผู้บริหาร 092 398 9555

  
   10   โรงเรียนคงทองวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางจันทร์พิมพ์ รัตนเดชกำจาย
  ที่ตั้ง  135 หมู่ 1 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73150
  เบอร์โทร  034-381769

  
   11   โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายจำนงค์ ภักดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   12   โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพุทธชาติ สุขาบูรณ์
  ที่ตั้ง  182/1-9 หมู่ 3 ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 731220
  เบอร์โทร  034-109-810

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายกัมพล โพธิ์ระดก
  ที่ตั้ง  39/10 หมู่ 3 ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
  เบอร์โทร  034331803

  
   14   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
  ผู้อำนวยการ  นางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์
  ที่ตั้ง  32/15 ม.4 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
  เบอร์โทร  034332832

  
   15   โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวอรวรรณ โพธิ์ศรีดา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   16   โรงเรียนแหลมบัววิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายธนกฤต ธรรมวณิชย์
  ที่ตั้ง  50/1 หมู่6 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
  เบอร์โทร  034-300-944

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนเพิ่มวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวดารินา ปานเสน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  -

  
   18   โรงเรียนบางเลนวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   19   โรงเรียนบางหลวงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางธารกมล สิทธิบุ่น
  ที่ตั้ง  170 ม.6 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
  เบอร์โทร  73022009

  
   20   โรงเรียนสถาพรวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางปิยนุช ลอยเลิศหล้า
  ที่ตั้ง  เลขที่ 54 หมู่ 11 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
  เบอร์โทร  034109824

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกิ่งกาญจน์ วิไลประเสริฐ
  ที่ตั้ง  132 หมู่ 8 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
  เบอร์โทร  034-993070

  
   22   โรงเรียนสามพรานวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสมมารถ ศิริสมพร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   23   โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสมเกียรติ ปทุมสูติ
  ที่ตั้ง  53 หมู่2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
  เบอร์โทร  034-318086-7

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพิชญาภร อุ่นศิริ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   25   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
  ผู้อำนวยการ  นางอิสรีย์ อิฐกอ
  ที่ตั้ง  92 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  เบอร์โทร  02-4821153-56

  
   26   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.